Üdvözöljük a

MEGHOSSZABBÍTVA JÚNIUS 14-IG! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020. a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” Védjegyprogramban való részvételre | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

MEGHOSSZABBÍTVA JÚNIUS 14-IG! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020. a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” Védjegyprogramban való részvételre

Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság. Ha az Ön vállalkozása is ezeket az elveket vallja, csatlakozzon a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Védjegyprogramjához!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020.

a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás”védjegy

programban való részvételre

 

 

1. A pályázat kiírója:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/A

 

 

2. A pályázat célja:

Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság.

Ha az Ön vállalkozása is ezeket az elveket vallja, csatlakozzon a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara védjegyprogramjához!

Programunk célja egy olyan üzleti közösség és adatbázis kialakítása, amelynek kereteit az etikus üzleti működés és kölcsönös bizalom jelenti. Külsős megkeresés esetén kamaránk ezeket a vállalkozásokat ajánlja az érdeklődők figyelmébe adatbázisán keresztül.

A kiíró szándéka, hogy a védjegyet elnyert kamarai tagvállalkozások ismertsége és elismertsége növekedjen, a védjegyet birtokló vállalkozások folyamatosan fejlődjenek.

 

 

3. A pályázat előfeltétele:

A pályázat benyújtásának feltétele a kamarai honlapon található on-line kérdőív sikeres kitöltése és legalább 70% elérése.

 

 

4. A pályázók köre:

 • Pályázatot nyújthat be mindazon gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyek) amely:
 • A pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve önkéntes kamarai tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának
 • Nincsen lejárt kamarai tartozása, illetve 60 napot meghaladó köztartozása
 • Rendelkezik két ajánló taggal (Ajánlatot adhat: önkéntes kamarai tag)
 • Nem áll felszámolási, csőd-, és végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás alatt
 • Ellene a Kamarai Etikai Bizottságnak és a Fogyasztóvédelmi Békéltető Testületnek nincs elmarasztaló határozata (3 éven belül)
 • Vállalja, hogy „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegy elnyerése esetén beszállítói kiválasztásánál, illetve kifizetéseikor előnyben részesíti a többi védjeggyel rendelkező vállalkozást.

 

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázatok benyújtásának módja nyomtatott formában postai úton vagy személyesen történik, valamint a pályázatokat elektronikus úton is be kell küldeni.

A pályázat benyújtásának helye:

 

 • Személyesen vagy postai úton:
  Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  9021 Győr, Szent István út 10/A vagy 9020 Győr, Postafiók 673.

 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok beadási határideje: 2019. június 14.

 

 

7. Benyújtandó dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Ajánlási formanyomtatvány (2 db)

A benyújtandó dokumentumokat elektronikusan kell kitölteni, és kinyomtatás után cégszerű aláírással ellátni!

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség!

 

 

8. Pályázati díj:

 • Mikro és kisméretű vállalkozások számára (49 főig):      10.000 Ft + ÁFA
 • Közepes méretű vállalkozások számára (50-249 főig):   20.000 Ft + ÁFA
 • Nagyméretű vállalkozások számára (250 fő felett):          50.000 Ft + ÁFA

 

9. A pályázatok elbírálása

A pályázónak meg kell felelnie egy általános objektív és egy szakmai feltételrendszernek.

A pályázatot szakmai értékelő bizottság bírálja el. A pozitív bírálathoz minimum 70 pont elérése szükséges. A bizottság az általa hozott bírálat eredményét továbbítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének. Az elnökség az eredmények alapján a pályázatot sikeresnek ítélheti, visszaküldheti javításra, vagy elutasíthatja.

 

 

 

10. További információk

Jelen pályázati felhívás, pályázati adatlap, és ajánlási formanyomtatvány együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati felhívás, pályázati adatlap és ajánlási formanyomtatvány letölthető a www.gymskik.hu honlapról, vagy beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain.

A jövőben, akik a kereskedelmi kamarába az önkéntes tagság belépése mellett döntenek és jelzik, hogy a Védjegy programban való részvételre is szeretnének pályázni, akkor egy év önkéntes kamarai tagságot követően számukra, a kamara az első pályázati díj befizetésétől eltekint.

A 2019-ben AJÁNLOTT Vállalkozások, a megújító (2020-as) pályázatot majd szeptemberben nyújthatják be, külön pályázati felhívás után.

A pályázattal kapcsolatban további információt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Dömötör Éva nyújt a +36 96 520 243-as telefonszámon, személyesen illetve a minoseg@gymskik.hu e-mail címen.

 

 

Kalmárné Dr. Hollósi Erika

titkár

GYMSM KIK