Üdvözöljük a

Presztízs TOP100 kiadvány 2017. | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Presztízs TOP100 kiadvány 2017.

Presztízs TOP100 kiadvány 2017.

A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Lapcom Zrt. és az Nemzeti Adó- és Vámhivatal sokéves együttműködésének köszönhetően már hagyománnyá vált a megye legjelentősebb vállalkozásait felsorakoztató TOP 100 Kiadvány, amiminden évben azzal a céllal készül, hogy betekintést engedjen a megye gazdasági életébe, folyamataiba, és az azt leginkább meghatározó vállalatok aktuális teljesítményébe.

Az előző évhez hasonlóan idén is két rangsor készült a nettó árbevétel, illetve a foglalkoztatotti létszám szerint, továbbá a tavalyi sikeren felbuzdulva idén is felállítottuk a kistérségi TOP árbevételi listákat.

A TOP-listákhoz az alapot most is az adózók által benyújtott társaságiadó-bevallások[1] adják; a naptári évvel megegyező üzleti év szerint működő vállalkozások esetében a 2017. augusztus 7. napjáig, a naptári évtől eltérő üzleti év szerint gazdálkodók esetében a 2017. szeptember 5. napjáig beérkezett alapbevallások, illetve azok helyesbítő, önrevíziós bizonylatainak tartalma szerint szerkesztettük adattábláinkat.

A fentiek szerinti társaságiadó-bevallást benyújtókat 2 szempont alapján rangsoroltuk – megjelölve az előző évi helyezést is:

  • az első száz legnagyobb értékesítés nettó árbevételével rendelkező vállalat (feltüntetve további gazdálkodási, pénzügyi, vagyoni jellemzőket – úgy mint export árbevétel, átlagos állományi létszám, üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke, saját tőke, mérlegfőösszeg), ahol a listára történő felkerüléshez  legalább 4.885 millió Ft-os árbevétel-szint volt szükséges;
  • és az első ötven legnagyobb átlagos foglalkoztatotti létszámmal működő társaság, ahol a belépési „küszöbérték” 286 fő alkalmazott volt.

Valamennyi érintett vállalkozástól adatai nyilvánosságra hozatalához írásos hozzájárulást kértünk, melyben a legtöbb adózó együttműködést tanúsított: ezt bizonyítja a 81%-os visszaérkezési, és ezen belül 92%-os hozzájárulási arány. Azonban mindig vannak cégek, akik egyéni megfontolásból csak részben, vagy egyáltalán nem kívánnak élni a nyilvánossággal, az ő adataik helyett „nem nyilvános” megjegyzés szerepel.

A ranglistákban évről évre ismétlődő cégnevekkel találkozhatunk, de minden évben jelennek meg új, előzőleg nem szereplő cégek. Idén ezt a gazdasági teljesítmény változásán túl technikai okok is befolyásolták, ugyanis a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló készítésére áttért adózók idén először már nem szerepelnek listáinkon.

Ezáltal a legfrissebb TOP100-ban az előző évihez képest 8 új adózó található, míg 38 cég tudta javítani, 13 tartani és 41 adózó rontotta pozícióját.

 


 a TOP 100 vállalkozás gazdasági teljesítményeiről szóló elemzések

 

Az alábbi 4 témában készítettünk elemzést:

  • a megye adóalanyi körének változása,
  • a naptári évvel megegyező üzleti éves megyei székhelyű társas vállalkozások gazdasági szerepe a társaságiadó-bevallások tükrében – benne a TOP 100 vállalatok teljesítményével,
  • a megye kiemelt adó- és járulékbevételeinek alakulása.

Az elemzések legfontosabb megállapításai 2016. évre:

A megye adóalanyi körét illetően minimális növekedés volt mérhető a működő adóalanyszámban, de ez leginkább az egyéni gazdálkodók körében következett be.

A megye össz-árbevétele az országos tendenciához hasonlóan 4%-kal csökkent, melyet főként a forgalom kétharmadát adó export mérséklődése indukált.

A 100 legnagyobb árbevételű Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozás körében az értékesítés nettó árbevétele 6,0%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban, így a megyei érték 72,5%-át adva. Változatlanul kimagasló a feldolgozóipar szerepe, és ettől nem függetlenül továbbra is magas, 80% feletti az export aránya.

A megye összes cégének eredménytermelő képességétvizsgálva tovább csökkent a veszteséges és a nulla adózás előtti eredményt elérők száma, 4,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az adózás előtti eredmény – egy bázisidőszaki kiugró tétel hatására – 30,5%-kal alulmúlja az előző évi összeget, ezáltal az árbevétel-arányos eredményesség (adózás előtt) 7,9%-ról 5,7%-ra mérséklődött.

A TOP vállalkozások által megtermelt 181,2 milliárd Ft adózás előtti eredmény 17%-os csökkenés ellenére is a megyei érték közel kétharmadát adta. Árbevétel-arányos eredményességük a megyeinél kisebb mértékben csökkent, 5,6%-ról 5,0%-ra.

A 108 ezer fős megyei foglalkoztatottság az országos átlagnál magasabb gazdasági fejlettség, az abból adódó magas bázis, és az alacsonyabb közfoglalkoztatási szint mellett egy technikai tétel hatására 2,5%-kal csökkent, azt kiszűrve stagnált.

Ehhez mérten a 100 legnagyobb vállalat növelni tudta dolgozóinak létszámát, több mint 41 ezer főt (+3,2%) alkalmazott, így Győr-Moson-Sopron munkavállalóinak közel 40%-át ezen cégek foglalkoztatták.

A fentiek alapján 2015-ös csúcsév után 2016-ban némi visszaesés volt mérhető mind árbevételben, mind eredményességben. A foglalkoztatottság 2017-es évközi alakulása, illetve az állami adóhatóságoz befolyó adóbevételek időarányos növekedése azonban arra enged következtetni, hogy a 2016-os megtorpanás utánvárhatóan 2017. ismét a bővülés éve lesz.


[1] A koherencia érdekében a társaságiadó-bevallások vizsgálatánál a megyei és az országos állomány kiegészítésre került egy, a gazdasági teljesítménye szempontjából országosan is releváns nagyvállalat által benyújtott (a társaságiadó-bevalláshoz hasonló adattartalmú) egyéb típusú bevallás főbb adataival.