Üdvözöljük a

Munkáltatóknak ajánljuk - Pénzforrás! - Pályázzon! | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Munkáltatóknak ajánljuk - Pénzforrás! - Pályázzon!

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a munkáltatók bérköltség-támogatásra és bértámogatásra pályázhatnak azon felvett munkavállalóik után, akik a feltételeknek megfelelnek. Nyissa meg hírünket! Ismerje meg előzetesen a feltételeket! Önre is vonatkozhat?

A kamara segít. További információ kérhető a 06 20 322 4869-es telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ

 

az álláskeresők munkához segítését célzó

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 6.8.2. )

(2019. szeptember 30-ig)

Pályázatokhoz

 

 

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a munkáltatók bérköltség-támogatásra és bértámogatásra pályázhatnak azon felvett munkavállalóik után, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 

-        Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2, szakképzettség nélkül)

-        25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

-        50 év felettiek

-        GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

-        Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

-        Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (min. 3 hónap)

-        Megváltozott munkaképességű személyek

-        Roma nemzetiséghez tartozó személyek

-        Közfoglalkoztatásból kilépők (30 napnál nem régebben)

-        Inaktívak

 

Álláskeresők után pályázható támogatásaink a következők:

 

 

BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁSOK:

 

 

  1. 1.      Munkatapasztalat szerzés céljából 90 napra

16-64 éves korig, célcsoportra való tekintet nélkül, a felvett álláskereső (dolgozó) bruttó bérére és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adóra (SZHA) 100%-os támogatás nyerhető el,

(vagyis a foglalkoztatás teljes költsége – jelenleg 223.500,- Ft bruttó bérig, a 1,5% szakképzésihozzájárulás kivételével –, teljes egészében megtérítésre kerül).

Az SZHA nem lehet több mint a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a.

 

  1. 2.      Bérköltségtámogatás (de minimis) 4+2 hónapra

16-64 éves korig, célcsoportra való tekintet nélkül, a felvett álláskereső (dolgozó) bruttó bérére és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adóra (SZHA) 100%-os támogatás nyerhető el,

(vagyis a foglalkoztatás teljes költsége – jelenleg 223.500,- Ft bruttó bérig, a 1,5% szakképzésihozzájárulás kivételével –, teljes egészében megtérítésre kerül).

Az SZHA nem lehet több mint a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a.

Legfeljebb 4 hónapra, 2 hónap (támogatás nélküli) továbbfoglalkoztatás mellett.

 

 

BÉRTÁMOGATÁS: 4+2 hónap

 

 

16-64 éves korig, célcsoportra való tekintet nélkül, a felvett álláskereső (dolgozó) bruttó bérére és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adóra (SZHA) 70%-os támogatás nyerhető el (vagyis– jelenleg 156.450,- Ft bruttó bérig, a 1,5% szakképzési hozzájárulás kivételével),

Az SZHA nem lehet több mint a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a.

Legfeljebb 4 hónapra, 2 hónap (támogatás nélküli) továbbfoglalkoztatás mellett.

 

 

 

 

Támogatás csak olyan álláskereső után pályázható meg sikeresen:

 

• Aki nem személyesen közreműködő tagja a pályázó szervezetnek;

• Aki a 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 2-9. főcsoportjába tartozó munkakörök valamelyikében helyezkedik el;

• Aki 1 éven belül nem állt (egyszerűsített foglalkoztatást kivéve) semmilyen jogviszonyban a pályázónál vagy annak kapcsolt vállalkozásainál;

• Még nem volt más programok résztvevője, ahol a nyomon követési idő még nem telt el;

• Akivel szemben az eljáró hivatalnak nincs jogerős követelése és;

Legalább 1 napig regisztrált álláskereső a győri járási hivatalnál, akit az eljáró hivatal a pályázóhoz kiközvetíthet.

 

 

 

 

 

A pályázóval szembeni feltételek:

 

• Köztartozás mentesség;

• Rendezett munkaügyi kapcsolatok;

• Vállalkozói bankszámla megléte;

• Az elmúlt 6, illetve 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest, legalább 1 egész fővel bővülő foglalkoztatás feltételeinek megteremtése, továbbá annak vállalása, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási időtartam alatt nem csökken;

• Csőd-, vég-, felszámolási vagy átalakulási eljárás alatt nem áll;

• Változatlan foglalkoztatási feltételek vállalása a támogatás időszak alatt és az azt követő továbbfoglalkoztatás időszakában;

• Ptk. szerinti hitelezővédelmi feltételeknek megfelel – Ptk. 3:133. § (2);

• Járási hivatallal szemben nincs jogerős kötelezettsége, vagy

• Esetleges korábbi támogatásokból eredő elmaradt vállalása.

 

Egyéb tudnivalók:

• A támogatási összeg felső határa a bruttó bérre van megállapítva (minimálbér másfélszerese).

Ez 2019-ben 223.500,-Ft+(kedvezményekkel csökkentett) SZHA;

• Napi munkaidő minimum 4 óra lehet;

• A pályázatban jelölt bruttó bér=a munkaszerződésben meghatározandó alapbér összegével (legalább a minimálbérrel);

A garantált bérminimumra akkor válik jogosulttá a munkavállaló, ha az adott – legalább középfokú iskolai –végzettséggel vagy – legalább középfokú – szakképesítéssel ténylegesen rendelkezik, és a betöltött munkakörben ténylegesen szükség is van az adott végzettségre, képzettségre (ez utóbbi feltételeket jogszabály vagy a munkáltatóhatározza meg);

• Munkabér után, a munkáltatónak szociális hozzájárulási adót (SZHA-t) kell fizetnie (korábban ez TB- járulék volt), melynek mértéke: 2019-ben 19,5%. (2019. 07. 01. 17,5% változik ) A SZHA-ból meghatározott esetekben adókedvezmény érvényesíthető. Mivel az adókedvezmény teljesen független a bértámogatásoktól, így a támogatással egyidejűleg is érvényesíthető.

 

Leggyakrabban előforduló SZHA kedvezmények (alábbi felsorolás nem teljes körű):

 

  • a 25 év alattiak, akik eddig összesen 180 munkanapnál kevesebbet dolgoztak

 (a kedvezményhez igazolást kell kérni a NAV-tól);

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_25.html

  • a 25 év alattiak, akik összesen 180 munkanapnál már többet dolgoztak eddig

(itt külön igazolás nem kell – az életkor a meghatározó);

  • az 55 év felettiek (szintén az életkor a meghatározó, és a többi kedvezménnyel ellentétben ez időbeli korlát nélkül érvényesíthető;
  • a tartósan álláskeresők (a kedvezményhez igazolást kell kérni a Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályon - 9024 Győr, Bartók Béla út 2. );
  • GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről visszatérők (a kedvezményhez igazolást kell kérni a Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon);
  • a szakképzettséget nem igénylő vagy egyes mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak után lehet igénybe venni (FEOR-08 9. főcsoportjába; a 61. csoportba tartozó, valamint a 7333 és 8421 számú munkakörök esetén

A munkáltató a pályázati kérelem benyújtásával kapcsolatban a 96 / 795-879 telefonszámon érdeklődhet a kormányhivatal illetékesénél.

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozata kis- és közepes vállalkozások számára tájékoztatót szervezett a megyei kormányhivatallal együttműködve, 2019. március 7-én Győrben, a kamarai székházban mindazoknak, akik érdeklődnek a TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt 2019. évi, a vállalkozások számára nyújtandó támogatási lehetőségekről.

 

 

Kamarai tájékoztatón