Üdvözöljük a

Pályázati felhívás az Európai Unió HORIZONT 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16) | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázati felhívás az Európai Unió HORIZONT 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet vállalkozások, költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásaik erősítése, az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása érdekében.

A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be:


„A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása


„B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése

 

A pályázat benyújtása

 

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, valamint a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére.

 

Benyújtási határidő


Az „A” alporgram esetében a pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. Az értékelés egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik: a megadott értékelési határnapokig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Az első benyújtási határidő 2016. június 10.
A „B” alprogram esetében a pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

 

A pályázók köre

 

Pályázatot nyújthatnak be:


Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
költségvetési szervek, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézményei
jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek

A felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség; ha a projektjavaslatban érintett nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak az támogatást igényelni.

 

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 

Az „A” alprogram esetében:
a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel
pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel, hazai projekt előkészítő ülés szervezése
koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás

 

A „B” alprogram esetében:
pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható)
pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése


A rendelkezésre álló keretösszeg, az igényelhető támogatás mértéke


Az „A” alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft).


A „B” alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.

 

Forrás: NKFH