Üdvözöljük a

Ennyire érdekli a magyarokat az uniós ingyenpénz | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ennyire érdekli a magyarokat az uniós ingyenpénz

Átlagosan kétszeres túligénylés tapasztalható a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program legnépszerűbb pályázatainál, de rendkívüli nagy a szórás - derült ki a Portfolio elemzéséből. A 11 kiválasztott pályázati felhívásból ugyanis volt, amely esetében nyolcszoros volt a túligénylés és volt olyan, ahol még a keret felét sem kérték el a vállalkozások. Jó hír a cégeknek, hogy a 3 legnépszerűbb kapacitásbővítő pályázat esetében már elindult a kifizetés, összesen több mint 21 milliárd forint értékben. Utóbbi összeg a GINOP teljes kifizetésének 63%-át teszi ki, az összes eddigi uniós kifizetésnek pedig az 52%-át tesz ki. 

A kiválasztás alapját az képezte, hogy melyek azok a pályázatok, melyek a vállalkozásoknak szólnak és nem nevesített kiemelt pályázatok. A felhívások számait ahivatalos pályázati oldalon található tényadatok alapján vetettük össze. Így jutottunk arra, hogy összesen 11 pályázati felhívást választottunk ki, melyek a vállalkozások kapacitásbővítését, piacra jutását, illetve kutatás-fejlesztési tevékenységét támogatja.

 

Elemzésünk során megvizsgáltuk a pályázati felhívásokra várható benyújtott pályázatok, a beérkezett pályázatok, a hatályos szerződések és a kifizetések számát, illetve a hozzájuk tartozó összegeket, mint az, az alábbi táblázatban jól látható. 

 

 

Megállapítások

  • Csalóka, hogy a legtöbb vállalkozást érintő kapacitásbővítő pályázat esetében idővel megemelték a rendelkezésre álló keretösszegeket, így tehát a túligénylés mértéke az eredeti állapothoz képest csökkent.
  • Ha az általunk kiválasztott 11 pályázati felhívás meghirdetéskor rendelkezésre álló keretösszegeket vizsgáljuk, akkor számításaink szerint ez összesen 379,5 milliárd forintot tesz ki. A keretösszeggel szembe tudjuk állítani az igényelt támogatás összegét, mely ugyanerre a 11 pályázatra összesen 867,5 milliárd forint. Így megállapíthatjuk, hogy átlagosan a rendelkezésre álló összeg duplájára érkezett igény a legnépszerűbb pályázatok esetében igen, nagy szórás mellett.
  • A legnagyobb, azaz nyolcszoros túljelentkezést a GINOP-2.1.7-15 felhívás esetében tapasztaljuk. Ezt követi hétszeres túligényléssel a GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás. Nem véletlen az új pályázatértékelési rendszer kidolgozása, mellyel pont ezt a nagyszámú túljelentkezést szeretnék visszaszorítani.
  • A másik szempont, amit vizsgáltunk, hogy ebből az igényből mennyi a hatályos szerződések összege, illetve mennyit fizetett már ki ebből a kormány.
  • A szerződött összegek vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy 121,6 milliárd forintot köt le a 6 pályázati felhívás összesen, a maradék 5 esetében még nincs hatályos szerződés. Ha a hatályos szerződések összegét viszonyítjuk az igényelt összeghez, akkor arra jutunk, hogy csak a 14,01%-át teszi ki.
  • A vizsgálat során megfigyelhető továbbá, hogy az általunk kiválasztott 11 pályázati felhívásból összesen csak 3 esetében történt már kifizetés, melynek a teljes összege 21,6 milliárd forint. Elemzésünk során a kifizetett összeget a hatályos szerződések összegéhez viszonyítjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy 17,81 %-át tesz ki.

Túljelentkezés a pályázatok számában is tapasztalható

  • Az összegek mellett a várható pályázatok, a beérkezett pályázatok, a kifizetések és a hatályos szerződések számát is megvizsgáltuk.
  • A GINOP-1.2.1-14 konstrukció esetében figyelhető meg túljelentkezés, hiszen a hatóság összesen 100-200 db közötti pályázatot várt, helyette 1035 db érkezett, mely körülbelül hétszeres túljelentkezést jelent.
  • A GINOP-1.2.1-15 felhívás esetében a pályázat kiírói 250-500 db közötti pályázót vártak és összesen 860 db érkezett be. Így elmondhatjuk, hogy a pályázatra dupla annyian jelentkeztek, mint amennyit vártak.
  • Ezzel szemben volt olyan pályázati felhívás is, mely esetében a minimum elvárt pályázatok számát se érte el. Ilyen volt az Iparjog pályázat, melyre 200 és 1000 közötti pályázót vártak és mindösszesen csak 46 db érkezett. A másik eset pedig a Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás esetében figyelhető meg, amikor a hatóság 20 és 200 közötti pályázatot várt, de csak 15 db érkezett. Elmondhatjuk, hogy ezen pályázati felhívások iránt egyenlőre nem nagy az érdeklődés.

Az általunk vizsgált 11 pályázat 21 milliárdos kifizetését viszonyítottuk még a GINOP teljes kifizetéséhez (34 milliárd forint), illetve az összes operatív programra eddig kifizetett összeghez (42 milliárd forint). Azt tapasztaljuk, hogy a 21 milliárd a 63,4 %-át teszi ki a GINOP teljes kifizetett összegének, míg az eddigi összes kifizetésnek pedig az 51,8 %-át.

 

Forrás: portfólió.hu