Üdvözöljük a

Szabályzatok | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szabályzatok

Alapszabály

 

A magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulása, az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése és a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének az érintettek önigazgatása útján történő ellátása érdekében - a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával kapcsolatos tevékenységek ellátása céljából - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény felhatalmazása alapján létrehozott gazdasági önkormányzat - a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - az alapszabályát a következők szerint állapítja meg:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A kamara hivatása és célja

Az egyesülési jog szabad érvényesülése

Helyi szervezeti egység létrehozása

A kamara megszűnése

Az országos kereskedelmi és iparkamarai tagsági viszony keletkezése

A kamara jogai és kötelezettségei

 

II. fejezet

A kamara tagsága

A tagsági viszony keletkezése

Pártoló tagság

A tagok jogai és kötelességei

A kamarai tagság megszűnése

A kamarai tagság szünetelése

 

III. FEJEZET

A KAMARA FELADATAI

A kamara feladatai a gazdaság fejlesztésével kapcsolatban

A kamara feladatai az üzleti forgalom biztonságával kapcsolatban

A gazdaság általános érdekeinek érvényesítése

Kapcsolat a gazdasági érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel

 

IV. FEJEZET

A KAMARA ÖNKORMÁNYZATA

A küldöttgyűlés

A küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre

A küldöttgyűlés előkészítése

A küldöttgyűlés összehívása

A küldöttgyűlés munkáját segítő - technikai - bizottságok

A küldöttgyűlés lefolyása

A küldöttgyűlési jegyzőkönyv

A küldöttgyűlés határozathozatala

Az elnökség

Az elnökség ülésének összehívása

Az elnökség határozathozatala

Az elnökségi ülés jegyzőkönyve

Az elnökségi munkabizottság

Az elnök

Az elnök helyettesítésének rendje

Az alelnökök

Az elnökségi tag

Az ellenőrző bizottság

Az etikai bizottság

Tiszteletbeli Elnökség

A választott szervek tagjaira vonatkozó közös szabályok

A kamara tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok

A kamarai tagozatok, térségek, osztályok

A kamarai tagozatok

A tagozat létrehozása, feladata, szervezetének rendje, felépítése és működése

A térségi elnökségek

A térségi elnökség létrehozása, feladata, szervezetének rendje, felépítése és működése

A kamarai osztályok

Az osztályba sorolás és annak megváltoztatása

A kamarai osztály összehívása

A kamarai osztály határozathozatala

Az osztályelnökség

Az osztályelnök

A klub

 

V. FEJEZET

A KAMARA MŰKÖDÉSE

Pénzügyi források

Társaság alapítása

Törvényességi felügyelet

A jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálata

Az aláírási jog

 

VI. FEJEZET

Az ügyintéző szervezetre vonatkozó általános szabályok

A titkár

A tagozati titkár

A térség titkára

Az ügyintéző szervezet munkavállalóinak jogállása

Az ügyintéző szervezet hatásköre

Felelősségi szabályok

Ügyintézési határidők

Képviseleti jog

Jogi képviselet

A szervezeti egységek vezetőinek és a kamara dolgozóinak képviseleti jogköre

A szervezeti egységek vezetőinek és a kamara dolgozóinak aláírási joga

Az utalványozás rendje

A szervezeti egységek működése

Munkakörök átadása-átvétele

Titoktartás

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I. sz. melléklet

TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

 

II. sz. melléklet

A VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK

 

III. sz. melléklet

A kamara alaptevékenységeinek TEÁOR szerinti besorolása

 

Kapcsolódó menüpontok:
Csatolt állományok: