Üdvözöljük a

KEOP | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

KEOP

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara KEOP-4.10.0/B/12-2013-0055 számú pályázata

a

Nemzeti Fejlesztési Minisztéri Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése Megújuló energiaforrásokkal” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara KEOP-4.10.0/B/12-2013-0055 azonosító számon regisztrált, 2013.03.08 napon befogadott projekt pályázatot nyújtott be.

 

 A pályázat megnevezése „A GYMSKIK irodaház helyi hő igényének kielégítése megújuló energiaforrással”.

 

A projekt keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonában lévő irodaház L alaprajzú épületének ún. nyugati parkra néző szárnyának fűtési és hűtési rekonstrukciója valósul meg. A fejlesztés eredményeképp megújuló energiaforrás felhasználásával hőszivattyús rendszer kerül kiépítésre.

Hosszú távú cél, hogy az irodaház üzemeltetése biztonságos és energiatakarékos legyen.

A projekt keretében beépítésre kerül 3 db Samsung DVM  S típusú 3 csöves rendszerű split klíma berendezés. A hőszivattyús rendszer beépített hőteljesítménye összesen 564 kW.

A projekt közvetlen célcsoportja az Iparkamara munkavállalói, valamint az irodaház bérlői és alkalmazottjai.

Az elérendő ÜHG kibocsátás csökkentés  86,54 tCO2ekv/év.

A tervezett megújuló energiahordozó felhasználás növekedése  406 GJ/év.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri 2015. október 13. napján kelt támogató levél szerint Kamaránkat vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

 

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.06.02.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015.11.30.

A Projekt megvalósítási helyszínene:

 

9021 Győr, Szent István út 10/A (Hrsz. 6618/1/A/1)

A Projekt nettó összköltsége 94 155 046 Ft, azaz Kilencvennégymillió- százötvenötezer- negyvenhat forint.

A támogatás összege és mértéke

 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 85%-a, de legfeljebb 80 031 789 Ft, azaz Nyolcvanmillió-harmincegyezer-hétszáznyolcvankilenc Forint.

Támogatás jogcíme:

 

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012 (VI.08.) NFM rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtott támogatás.

 

A Projekt számszerűsíthető eredményei

 

Monitoring mutatók

Változás célértéke

Fenntartási időszak:

5 év

Célérték (kumulált) elérésének dátuma:

2016/11/30

2017/11/30

2018/11/30

2019/11/30

2020/11/30

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [t/év]

86,54

86,54

173,08

259,62

346,16

432,7

 

Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése [GJ/év]

406,00

406,00

812,00

1 218,00

1 624,00

2 030,00