Üdvözöljük a

Tudásbarát szervezet 2019 díj - Pályázati felhívás | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tudásbarát szervezet 2019 díj - Pályázati felhívás

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány pályázatot hirdet „Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben – jó gyakorlatok” címmel. A pályázat nyertese megkapja a „Tudásbarát szervezet 2019” – díjat.

A nemzetközi kutatások szerint egyre nagyobb gondot jelent a generációk együttélése és együttműködésének menedzselése a munkahelyeken. Vannak munkahelyek, ahol 3-4 generáció dolgozik együtt. A vállalatok, vállalkozások célja a növekedés és a fejlődés.

 

Ennek egyik fontos eszköze a tudás szervezeten belüli megtartása, továbbadása. Ez úgy érhető el, ha az idősebb munkavállalók munkakedvét, motivációját, egészséges önértékelését fenntartjuk, erősítjük, a fiatal munkavállalókat pedig sikeresen integráljuk. Így megvalósul a tudás szisztematikus átadása a különböző nemzedékek, munkavállalók között.


A TTKA 2018-ban egy nem reprezentatív online kutatást végzett a munkahelyi tudástranszfer témakörében. A kutatás célja a magyarországi munkahelyi tudásátadás helyzetének a felmérése volt. A kutatás visszaigazolta a munkahelyi tudásmegosztás jelentőségét a vállalatok fejlődésében, a munkaerő-megtartásban.


Kijelenthetjük, hogy a generációváltás a kis- és nagyvállalatoknak egyaránt komoly kihívást jelent. Nagy szükség van az elméleti és a gyakorlati tudás átadásának elősegítésére. Kevés vállalkozás, vállalat mondhatja el magáról, hogy ennek jól kialakult, szervezett keretei vannak.

A pályázat kiírásának célja

Jelen pályázattal a kiíróknak az az elsődleges céljuk, hogy megismerjék és megmutassák a tudásátadás területén létező jó gyakorlatokat, követendő példákat, és lehetőséget teremtsenek a vállalkozásoknak arra, hogy inspiráljanak másokat is.


A vállalati mérettől függetlenül nagyon lényeges a vállalaton belül felhalmozódott tudás átadására kidolgozott stratégia. A pályázat kiírásával a kis-, közepes és nagyvállalatokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy vessenek egy pillantást a működésükre, nézzék meg, milyen szinten van jelen a szervezetben a tudásátadás, és törekedjenek a tudásátadás szervezett keretek között történő megvalósítására.

Miért érdemes pályázni a „Tudásbarát szervezet 2019” díjra?
A „Tudásbarát szervezet 2019” díj nyertesei használhatják a külső és belső vállalati kommunikációban a titulust, ami ebben a munkaerőhiányos időszakban segíti a vállalkozást régi munkatársai megtartásában, illetve új munkaerő magához vonzásában („employer branding”).


A vállalkozás egy teljesen új területen az elsők között jelenik meg (brandépítés).
A pályázaton induló szervezetek a pályázat megírása során áttekintik a tudásátadásra irányuló vállalati stratégiájukat, és átgondolják annak beépítési lehetőségét a szervezeti kultúrába.


A pályázat megírása segít áttekinteni és megérteni a szervezeten belül együtt dolgozó generációk közötti együttműködés fontosságát, ami hatással van a vállalat fejlődésére, a munkaerő megtartására.
Lehetőség a pozitív gyakorlatok megosztására („co sharing”) vállalaton belül és vállalatok között.
Lehetőség más szervezetek bevált ötleteinek és megoldásainak megismerésére.


Részvételi és előadás-tartási lehetőség 2019. november 13-án a ’TUDÁS, ami van” című konferencián.
Minden pályázó meghívást kap a „Tudásbarát Szervezet 2019 Gálára”. Az eseményen a generációk közötti tudásátadás témakörében érdekelt vállalatok, szervezetek, felsőoktatási intézmények, a téma szakértői vesznek részt.


A pályázó vállalatok jogosultak részt venni a TTKA és SEED Alapítvány által szervezett szakmai rendezvényeken, programokon is.

A pályázat menete és határidők
A TTKA-SEED által meghirdetett pályázat nyílt rendszerű, vállalati mérettől függetlenül bármilyen szervezet pályázhat. A pályázó vállalat, vállalkozás bármely kategória közül választhat, akár több kategóriában is nyújthat be pályázatot.


1. A pályázat meghirdetése: 2­019. szeptember 16. (hétfő)
2. A pályázat beküldési határideje: 2019. október 21. (hétfő)
3. A nyertesek a pályázat eredményéről 2019. október 30-ig (szerda) értesítést kapnak, így lesz idejük felkészülni pályázatuk nyilvános bemutatására.
4. Eredményhirdetés 2019. november első hetében (a helyszínt és az időpontot később pontosítjuk) az eredményhirdetéssel egybekötött konferencián, melyen lehetőséget biztosítunk a díjazottak bemutatkozására.

 

A pályázat kategóriái
A pályázat célcsoportja: kis, közép- és nagyvállalatok
A pályázat során választható nagyobb kategóriák:
A vállalaton belüli tudásátadás eszközei, folyamata, tudásbrókerek a cégen belül


Minden vállalat életében jelentős szerep jut a tudásátadás folyamatának: a tudásanyag összegyűjtésének, rendszerezésének, a tudásátadás csatornái meghatározásának, szakmai felelős hozzárendelésének. Az újonnan belépőknek, a munkába visszatérőknek (pl. kismamák), a vállalaton belül pozíciót váltóknak szükséges a munkájuk ellátásához a megfelelő tudásanyag elérése és megszerzése mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

 

Válaszában térjen ki arra, hogy létezik-e az Önök vállalatánál a tudásátadásra kidolgozott stratégia. Ezen belül emelje ki a generációk közötti tudásátadásra kialakított folyamatokat! Hogyan támogatja a vállalatvezetés és a HR ezt a stratégiát? Konkrétan milyen intézkedések születtek a tudásátadásra? Sorolja fel a legjobb példákat, amelyeket sikeresnek, egyedinek és követendőnek ítél meg. Fejtse ki, hogy hogyan épül be a tudásátadás a vállalati kultúrába? Van-e ennek a folyamatnak dedikált felelőse (tudásmanager és/vagy generációmanager)?


Minden cégen belül vannak olyan emberek, akikhez – a személyiségüknél fogva – a kollégák szívesen fordulnak a munkahelyen belüli ügyes-bajos dolgaikkal. Ők azok, akik szinte mindenkit ismernek a cégen belül. Ők nem a szakmai tudást tudják átadni, hanem a „személyi portfóliójuk” révén azt, hogy adott kérdéssel kihez lehet fordulni a szervezeten belül. Ők a szervezetismeretüket tudják megosztani. Ugyanakkor szakmai tudásbrókerek is léteznek, akik ismerik a vállalatnak a szakterületüket érintő folyamatait, a szokásos és egyedi szakmai megoldásokat, szakmájukban elismertek, és bírják munkatársaik bizalmát. Ők a szakmai tudás átadásának központi szereplői lehetnek a vállalaton belül. A kérdés, hogy Önök hogyan azonosítják ezeket a személyeket a szervezeten belül, és mivel támogatják és ösztönzik őket a tudásuk megosztására (motivációs, eszközök, prémium, időkeret stb.)?


A tudásmegosztás digitális eszközei, módszerei
Ebben a kategóriában a már bevezetett és jól működő példákra vagyunk kíváncsiak: E-learning, információmegosztó felületekre „szakosodott” belső kommunikáció, újszerű megoldások a digitális tudásmegosztásra (tudásbázis létesítése, elérhetősége a kollégák számára, saját vagy vásárolt alkalmazások stb.).


Ebben a kategóriában várjuk olyan új megoldások felvetését és megosztását, amelyek még bevezetés előtt állnak, és előremutató megoldási alternatívákat vetnek fel a tudásmegosztás digitális eszközei témakörben.


Klasszikus generációváltás - szakmák átadása generációk között

Klasszikus generációváltás. A családi vállalkozások életében előbb vagy utóbb, de mindenképpen eljön a pillanat, amikor át kell adni, jó esetben a gyereknek vagy gyerekeknek, a vállalkozást. Ez egy nagyon lényeges lépés, jó, ha időben sikerült elkezdeni, és az utód fokozatosan "vezetődik be" a vállalkozás sűrűjébe. A vállalkozással kapcsolatos minden lényeges információt, tudást át kell adni. Nem árt, ha az utód végig járja a ranglétrát, s alulról kezdi megismerni a céget.


Szakmák átadása generációk között. Megoldott-e a vállalkozásnál, hogy az idősebb, nyugdíj előtt álló kollégák tudása ne vesszen el? Van-e valamilyen kerete/rendszere ennek a fajta tudásátadásnak? Mire gondolunk? Szakmai utazás egy tapasztalt „idegenvezetővel”; „inasrendszer” házon belül; CÉH – mester és tanítvány szoros együttműködése; azonos szakmát művelők közötti tudásmegosztás („szakitalálkozók”), a tudásátadás tapasztalatainak megbeszélése, átadása házon belül és a szakma többi képviselőjével.


Mutassa be a fentiekre vonatkozó tapasztalatait, terveit, a kihívásokat és a sikeres történeteket.

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:
Barathy Tamás: alapító, Colibri HR Solutions & Blue Colibri App
Dr. Berendi Péter: tulajdonos, Roland Divatház
Gyulay Tibor: alapító, MTA TM Bizottság
Heal Edina: vezető, Egyenlítő Alapítvány
Katona István: ügyvezető igazgató, Celanese Hungary Kft.
Katona Melinda: kuratórium elnöke, TTKA Tehetség és Tudás Központ Alapítvány
Lakatosné Lukács Zsuzsanna: ügyvezető, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
Németh László: elnök, IPOSZ
Pomázi Gyula: elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. habil. Velencei Jolán: egyetemi docens, Óbudai Egyetem

Az értékelés szempontjai
Értékeljük a szervezet téma iránti elkötelezettségét, az egyedi megoldásokat, a jó gondolatokat, okos kezdeményezéseket, a jó példákat, sikertörténeteket. Nemcsak a tudásátadás kész rendszerei, keretei érdekelnek bennünket, hanem azok is, amelyek kiépülőben vannak. A pályázat fontos része a vállalati vezetők és a HR hozzáállása a kérdéshez. Lényeges számunkra, hogy a megvalósult példák mennyire illeszkednek a munkavállalók igényeihez, elképzeléseihez.

Adatkezelés
A pályázati űrlapokat, a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokkal a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány, a SEED Alapítvány munkatársai, valamint a zsűri tagjai a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokat bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják ki. A pályázatokat 5 évig megőrizzük.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában lehet a dokumentumokban szereplő kérdések megválaszolásával.


A kitöltött pályázattal együtt kérjük elküldeni:
a vállalat logóját vektorosan,
a vállalatot képviselő személy fényképét.
Kérjük, hogy az érintett személyek az adatkezelési nyilatkozatot aláírva mellékeljék.

Kapcsolat
Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
Kiss Aranka pályázatkezelő, telefonszám: +36-30-212-5278, e-mail cím: aranka.kiss@ttka.hu

A pályázatot meghirdető szervezetek rövid bemutatása
A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA) fő missziója a munkahelyi tudásmegosztás elősegítése, a generációk közötti híd építése előadások szervezésével, oktatással, képzéssel.
A SEED küldetése a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók szakmai ismereteinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése, ezáltal a fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítése és fejlesztése.

 

Köszönjük érdeklődését. Reméljük, hogy az Önök vállalatát is a pályázók között üdvözölhetjük.