Üdvözöljük a

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

2019. június 25.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.

A kiírás célja

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram került meghatározásra.

 • „A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
 • „B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A támogatás összege

 • „A” alprogramban: minimum 100 millió Ft (konzorcium esetén minimum 150 millió forint) és maximum 500 millió Ft
 • „B” alprogramban: minimum 400 millió Ft és maximum 1.000 millió Ft

 

Támogatást igénylők köre

Az „A” alprogram esetén:

 • kizárólag jogi személyiségű profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, önállóan vagy konzorciumban, amelyek: kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá, minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, jóváhagyott és közzétett 2018-as beszámolóval rendelkeznek, önállón vagy konzorciumi formában, a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet

A „B” alprogram esetén:

 • Támogatási kérelem kizárólag konzorciumi formában nyújtható be,
 • Konzorciumvezető kizárólag jogi személyiségű profitorientált vállalkozás és egyéb gazdasági szervezet lehet, amely: kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá, minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, jóváhagyott és közzétett 2018-as beszámolóval rendelkeznek
 • Legalább egy pályázónak közép-vagy nagyvállalkozásnak kell lennie; a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet
 • Konzorciumi tag lehet: Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek; Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
 • A támogatás minimum 75%-a profitorientált gazdasági társasághoz kell kerüljön a tervezés és magvalósítási időszak alatt is.

Támogatható projektek száma: vállalkozás esetében (egyben partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai) az „A” és a „B” alprogram esetében is kizárólag egy-egy projektjavaslat támogatható. Egyetem több projektben is részt vehet.

 

Jogosultsági gazdasági feltételek

Külön-külön vizsgálandó:

 • 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszám minimum 3 fő.
 • 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem negatív.

Konzorciumi szinten vizsgálandó:

 • A projekt összköltsége nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
 • A pályázó(k) által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
 • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.

Kötelező vállalások

 • Legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása.
 • KFI tevékenységből /eredményből származó árbevétel a projekt befejezését követő 3 egymást követő üzleti évben el kell érje minimum a támogatás 30%-át.
 • KFI ráfordítások szintjének megőrzése a 2018. évi Társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összegéhez viszonyítva, de legalább a pályázó által elnyert támogatás 25%-a.

 

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

 • „A” program esetén: minimum 12 – maximum 36 hónap
 • „B” program esetén: minimum 24 – maximum 48 hónap

 

Fenntartási idő

A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van. Nagyvállalat esetén amennyiben „Regionális beruházási támogatás” kategórián igényel támogatást 5 év fenntartási kötelezettsége van. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a „Regionális beruházási támogatási kategóriát, akkor a teljes konzorcium vonatkozásában 5 éves a fenntartási kötelezettség.

 

Támogatott tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek köre:

 • Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek köre:

 • alkalmazott (ipari) kutatás;
 • eljárási és szervezési innováció;
 • eszközbeszerzés;
 • immateriális javak
 • kötelező nyilvánosság; projekt koordináció; közbeszerzés; piacra jutási és iparjogvédelmi tevékenység

Elszámolható költségek összegére, mértékére, arányára vonatkozó elvárások

 • Kísérleti fejlesztés; minimum a projekt összköltségének 50%-a
 • Igénybe vett szolgáltatás: önálló pályázat esetén max. 40%, konzorcium esetén max. 30%
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése max. 40%
 • Bérköltségek min 30%

Támogatás mértéke

 • Kutató-tudásközvetítő szervezet nem gazdasági tevékenységének támogatása esetén 100%.
 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás:
 • Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás: Támogatási intenzitása maximum 40%, nagyvállalkozás esetén 30%
 • Eljárási és szervezési innováció támogatása esetén a támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetében maximum 15%, kkv esetében maximum 50%.
 • KKV vásáron való részvétel a támogatási intenzitás maximum 50%.
 • De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális intenzitása 70%

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. augusztus 05. 14 óráig lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2019. IV. negyedév

 

További információ:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-2019-111-piaci-kfi/palyazati-csomag