Üdvözöljük a

Egyéni vállalkozók FIGYELEM - Az e-ügyintézés elmulasztásának jogkövetkezményei! | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Egyéni vállalkozók FIGYELEM - Az e-ügyintézés elmulasztásának jogkövetkezményei!

2019. január 1-től a vállalkozások életében kötelező az elektronikus ügyintézés használata. Mi történik, ha az egyéni vállalkozó nem figyeli / nem veszi át a hivatalos elérhetőségére érkező küldeményeket?

Mi az egyéni vállalkozók hivatalos elérhetősége?

 

Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége az a KÜNY tárhely (ismertebb régi nevén ügyfélkapu), melyet a vállalkozás létrehozásakor a 2009. évi CXV. törvény 11. § (1) értelmében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzített.

 

 

Mi történik, ha az egyéni vállalkozó nem figyeli / nem veszi át a hivatalos elérhetőségére érkező küldeményeket?

 

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 76. §  szerint „A biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kézbesített iratnál az átvételre jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 5 munkanapot kell biztosítani.

 

Ha a címzett a küldeményt a határidőn belül nem veszi át, és az átvételt nem tagadja meg, akkor a kézbesítésről - az első kézbesítési kísérletre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - az 5. munkanap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést kap.”


A második értesítést követő 5. munkanapot követő munkanapon beáll a kézbesítési vélelem!

 

Ebből következik, hogy ha az egyéni vállalkozó elmulasztja a második értesítést követő 5. munkanapig a küldemény átvételét, elindulnak a küldemény átvételéhez fűződő határidők.

 

Az egyéni vállalkozó ugyanakkor nem hivatkozhat rá, hogy nem nézte a KÜNY tárhelyét („2015. évi CCXXII. törvény (4): „A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül”).

 

Ha tehát emiatt határidőt mulaszt, akár megszüntethetik a vállalkozását!

 

EGY KONKRÉT PÉLDÁN KERESZTÜL SZEMLÉLTETVE:

 

Egy önkormányzat hivatalos iratot küldött egy egyéni vállalkozónak. Mivel a könyvelőnek nem volt meghatalmazása a kérdéses önkormányzatnál, ezért az iratot az önkormányzat közvetlenül az ügyfélnek küldte.

 

Az ügyfél ellenben nem figyelte a KÜNY tárhelyét, gondolván, hogy a könyvelője kapja a hivatalos iratokat, mivel EGYKE meghatalmazással rendelkezett.

 

FONTOS FIGYELEME VENNI, hogy a KÜNY tárhelyre nem csak a NAV-tól érkeznek iratok, az EGYKE azonban csak a NAV-val történő elektronikus kapcsolattartásra vonatkozott.

 

MIvel az egyéni vállalkozó nem töltötte le a hivatalos iratot, beállt a kézbesítési vélelem, melyre az ügyfél nem reagált, végül megszüntették az egyéni vállalkozását!

 

Hasonló helyzet adódhat a társas vállalkozások esetében is, azzal a különbséggel, hogy ők a cégkaput kötelesek használni.