Üdvözöljük a

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZBESZERZÉSI NÍVÓDÍJ - 2019 ELNYERÉSÉRE

A Közbeszerzési Hatóság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával nyilvános pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a Közbeszerzési Nívódíj alapításáról és adományozásáról szóló 1/2018. (V.4.) KH utasítása alapján a Közbeszerzési Nívódíj – 2019 (a továbbiakban: Nívódíj) elnyerésére, melynek célja a kiemelkedő színvonalú, innovációs szempontokat érvényesítő közbeszerzési szakmai teljesítmény elismerése.


I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázatra jogosultak köre:
A pályázatot olyan szervezet vagy személy nyújthatja be, amely 2014. január 1. napján vagy azt követően indított és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárása során a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján ajánlatkérőnek minősült.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.


Pályázati kategóriák:
Pályázni olyan 2014. január 1. napján vagy azt követően indított és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárással lehet, melynek során a pályázó innovációs célokat előmozdító szempontokat érvényesített, és azok megvalósításra kerültek.
A pályázat három kategóriában kerül meghirdetésre, a következők szerint:
 árubeszerzés,
 szolgáltatás-megrendelés és
 építési beruházás.


A benyújtott pályázatok értékelését követően minden kategóriában legfeljebb három helyezett kerül díjazásra. A pályázaton díjazottak a Nívódíj odaítélését igazoló oklevélben, valamint emlékplakettben részesülnek. A Nívódíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.


II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2019. november 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 9.
Ünnepélyes díjátadó tervezett időpontja: 2019. december 12.
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Közbeszerzési Hatósághoz, „Közbeszerzési Nívódíj - 2019” jelöléssel ellátva, a következő címre:


Közbeszerzési Hatóság Titkárság
Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető részére
1026 Budapest, Riadó u. 5.


III. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA
A díjak odaítélésének általános szempontja, hogy a közbeszerzési eljárás során beszerzett vagy megrendelt áru, szolgáltatás vagy építési beruházás céljában, eredményében tartalmaz-e innovatív szempontokat.


A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének és megbízhatóságának, ezért kérjük, törekedjenek arra, hogy a közbeszerzéshez kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó rendelkezésre álló anyagokat és dokumentumokat csatolják. A Bírálóbizottság az értékelési folyamat során szükség esetén további információkat kérhet be a pályázóktól pályázatukkal kapcsolatosan.
A pályázat benyújtásához szükséges:


 kitöltött adatlap,
 pályázat és az ahhoz kapcsolódó A4-es formátumban nyomtatott szöveges és képi dokumentáció.


IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
Értékelési szempontok:
A pályázatokat a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok szerint értékeli:
 az eljárás eredményesen került lefolytatásra, jogorvoslat kezdeményezésére nem került sor,
 az ajánlatkérő által az eljárásban és annak eredményeképpen kötött szerződésben előírt innovációs szempont teljesítése megvalósult.
A pályázatokat értékelése során előnyt jelent:
 az eljárásban az innováció értékelési szempontként került meghatározásra,
 az eljárásra vonatkozóan az ellenőrző szerv pozitív tartalmú tanúsítványt állított ki,
 az ajánlatkérő eljárásában az értékelés során életciklusköltség-számítást alkalmazott,
 az eljárás jó gyakorlati példaként a közbeszerzési jogalkalmazók számára.


A Bírálóbizottság összetétele:
Rigó Csaba Balázs, Közbeszerzési Hatóság, elnök
Dr. Parragh László, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, elnök
Dr. Puskás Sándor, Közbeszerzési Döntőbizottság, elnök
Dr. Kovács László, Közbeszerzési Hatóság, főtitkár
Schulcz Péter, Magyar Építész Kamara, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagja
Dr. Hubai Ágnes, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, elnök
Földesi Erzsébet, Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont
Dr. habil Fogarassy Csaba, Szent István Egyetem, egyetemi docens
A Díj odaítéléséről a Bírálóbizottság szakmai javaslata alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének egyetértésével a Hatóság elnöke dönt.
A hiányosan, valamint határidőn túl benyújtott pályázatokat a Bírálóbizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A döntésről jegyzőkönyv készül, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Rigó Csaba Balázs
a Közbeszerzési Hatóság elnöke

Csatolt állományok: