Üdvözöljük a

Számít a véleménye! - Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok értékelése | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Számít a véleménye! - Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok értékelése

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok azok az anyagok és tárgyak, amelyek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen vagy várhatóan érintkezésbe kerülnek. Ilyen az ipari élelmiszer-gyártás, -készítés, -tárolás és -forgalmazás során étellel érintkező minden anyag, csomagolás, konyhai eszköz és evőeszköz. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag sokféle kiinduló anyagból készülhet, pl. üvegből, fémből, papírból vagy műanyagból. De lehet a végtermékek előállításában használt ragasztóanyag, nyomdafesték és bevonat is, vagy összetett anyag.

Az 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmonizált uniós jogi keretet biztosít az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok számára. Meghatározza az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok fő célkitűzéseit, melyek elsősorban az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű védelme, másodsorban az uniós belső piac hatékony működésének biztosítása, azaz a korlátozások, tarifák és az egyenlőtlen vagy tisztességtelen versenyfeltételek elkerülése.

 

Emellett az 1935/2004/EK rendelet 3. cikke meghatározza azon általános követelményeket, amelyek alapján az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokat a helyes gyártási gyakorlattal összhangban kell gyártani, hogy szokásos vagy előrelátható használati körülmények között ne adják át alkotórészeiket az élelmiszereknek olyan mennyiségben, amely:

-          veszélyeztetheti az emberi egészséget; vagy

-          elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében; vagy

-          az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak – például ízének és illatának – romlását idézheti elő.

 

A technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében az 1935/2004/EK rendeletbe aktualizált jegyzék került azokról az anyagokról, amelyekre vonatkozóan külön intézkedéseket lehet hozni. Ezen túlmenően az 5. cikk rendelkezik külön intézkedések elfogadásáról uniós szinten. A rendelet által lehetővé tett egyik külön intézkedés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok előállításához felhasználható összetevők engedélyezett listájának létrehozása. A rendelet 8–14. cikke ezért konkrét eljárásokat határoz meg az ilyen anyagok biztonságossági értékelésére és engedélyezésére. Aki valamely, a listán még nem szereplő anyag felhasználásával készült, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagot kíván forgalomba hozni, annak egy tagállam illetékes hatóságához kell fordulnia. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleményt nyilvánít az anyag biztonságosságáról. Ha a vélemény kedvező, a Bizottság engedélyezheti az anyagot.

 

A 6. cikk lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – uniós szintű külön intézkedések hiányában – nemzeti intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el. A tagállamoknak azonban alkalmazniuk kell a kölcsönös elismerés elvét[1]: minden olyan termék, amelyet jogszerűen értékesítenek egy uniós országban, egy másikban is értékesíthető. Ez akkor is így van, ha a termék nem felel meg teljes mértékben a másik ország műszaki szabályainak.

 

A 16. és a 17. cikk a megfelelőség igazolásához szükséges dokumentumokkal és a nyomon követhetőséggel foglalkozik. Ezen intézkedések célja elősegíteni egyrészt az anyagok nyomon követését, másrészt a vállalkozók önellenőrzését. Emellett a teljes gyártási láncban biztosítják az átláthatóságot és az információáramlást. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagoknak a címkézés, a vonatkozó dokumentáció vagy információ révén mindenképpen nyomon követhetőnek kell lenniük. Mindezen rendelkezések – és a megfelelés dokumentálása – az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok szabad mozgásának biztosítását hivatottak szolgálni.

 

A rendelet kizárólag az emberi egészség szempontjából biztosítja az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok kémiai biztonságosságát. Nem rendelkezik higiéniai, hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi követelményekről.

 

Ugyanakkor bizonyos anyagokra a rendelet mellett más intézkedések is vonatkoznak. Külön intézkedések léteznek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok (köztük az újrafeldolgozott műanyagok), a kerámiák, valamint az aktív és intelligens anyagok tekintetében. A 2023/2006/EK rendelet meghatározza a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó szabályokat, amelyek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok gyártási láncának valamennyi szakaszára vonatkoznak, eltekintve a kiindulási anyagoktól. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok biztonságosságának szavatolása érdekében a 11/2011/EU rendelet kioldódási határértékeket állapít meg, vagyis meghatározza a vegyi anyagok azon maximális mennyiségét, amely az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból az élelmiszerekbe átkerülhet.

 

Az Európai Bizottság megkezdte az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendelet értékelését a jogszabályok további javítása érdekében. Az értékelés általános célja annak felmérése, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályi keret mennyiben felel meg a célnak és éri el az elvárt eredményeket.

 

Az elemzés célja annak értékelése, hogy a rendeletben előírt megközelítések, eljárások és folyamatok, valamint ezek végrehajtása milyen módon járulnak hozzá az emberi egészség védelméhez és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok belső piacának hatékony működéséhez. Az elemzés az 1935/2004/EK rendelet főbb követelményeire összpontosít. Nevezetesen a pozitív engedélyezett listázási megközelítést, a hatóságok és az üzleti szereplők kockázatértékelési és kockázatkezelési folyamatait, valamint a helyes gyártási gyakorlat alkalmazását, azon belül az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok ellátási lánca mentén megvalósuló információmegosztást érinti.

 

Ez a felmérés a kis- és középvállalkozások észrevételeit gyűjti össze. Azt vizsgálja, hogy a kis- és középvállalkozások mennyire ismerik az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok általános követelményeit, és hogyan vélekednek azok működéséről. A felmérés továbbá információkat gyűjt arról, hogy a jogszabályok hogyan érintik a vállalkozásokat. Ez a felmérés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok ellátási lánca mentén működő vállalkozásokat célozza meg, többek között (de nem kizárólag) a kiindulási anyagok gyártóit, a forgalmazókat, a megfelelésre szakosodott laboratóriumokat, a vendéglátó létesítményeket és a viszonteladókat.

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok értékelését követően a konzultációs tevékenységek összefoglalása – a felmérést is beleértve – a következő oldalon lesz elérhető:

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/evaluation_en

 

A kérdőívet az alábbi linkre kattintva érheti el:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrNWQWVFEHDx8EaQvmZrc_L8wI56YLdWtMTtuXdJz9BArauA/viewform