Javaslattétel kamarai díjakra, kitüntetésekre

2013. február 8.

Tisztelt Kamarai Tagok!

Kamaránk a megye, illetve nagyobb térségei gazdasági eredményeinek elérése, a foglalkoztatottság emelése, a társadalmi fejlődés érdekében végzett kiemelkedő teljesítmények – vállalkozásokra és természetes személyekre vonatkozóan – elismerésére díjakat és kitüntetéseket alapított, az adományozás szabályait a kamara kitüntetési szabályzata tartalmazza.

Kérjük az alább közölt szerkezetben szíveskedjék megtenni javaslatait az áprilisi küldöttgyűlésen átadandó kitüntetésekre, díjakra érdemes vállalkozásokra, személyekre.

Javaslatot levélben, e-mailon vagy faxon legkésőbb 2013. április 1-ig szíveskedjen eljuttatni a kamara Győr, Szt. István u. 1o/a. Pf. 673  9001 levélcímére, a kamara@gymskik.hu e-mail címére vagy az 96/520-291 faxszámára.

Kamarai díjak, kitüntetések 2013. áprilisi küldöttgyűlésén

A Megye Gazdaságáért Díj

  A kamara legmagasabb kitüntetése.           

  Évenként 1 alkalommal adományozható.   

A javaslatban azt kell bemutatni, hogy a díjra javasolt a megye vagy térség gazdasági teljesítőképessége, foglalkoztatottsági adatai, a megye társadalmi életében betöltött szerepe szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

A Győri Térség Gazdaságáért Díj

           A kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra, az előző év teljesítménye alapján.

           Az adott városok és térségeik gazdasági fejlődésében a foglalkoztatottság növelésében, 

 társadalmi életében játszott kiemelkedő szerep elismerésére.

           Évenként és térségenként egy-egy díj adományozható.

A Mosonmagyaróvári Térség Gazdaságáért Díj

A kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra, az előző év teljesítménye  alapján

Az adott városok és térségeik gazdasági fejlődésében a foglalkoztatottság növelésében, társadalmi életében játszott kiemelkedő szerep elismerésére.

Évenként és térségenként egy-egy díj adományozható.

A Fertő-Rábaközi Térség Gazdaságáért Díj

            A kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra, az előző év teljesítménye alapján

Az adott városok és térségeik gazdasági fejlődésében a foglalkoztatottság növelésében, társadalmi életében játszott kiemelkedő szerep elismerésére.

Évenként és térségenként egy-egy díj adományozható.

Kamarai Szakképzési Díj

A szakképzés terén nyújtott tartósan jó, illetve kiemelkedő tevékenység elismerésére, az előző év teljesítménye alapján, többek között:

-a szakképzési feltételek javítása

-a tanulók magas szintű gyakorlati képzése

-a duális rendszerű képzés elterjesztése

-a gazdaság szakemberigényének kiemelt figyelembevétele

-a szakiskolai képzés korszerűsítéséért folytatott oktató-nevelő tevékenység

-mesterképzésben játszott kiemelkedő szerep.

Évenként négy díj adományozható

 

Kérjük javaslattételhez a csatolt nyomtatványt használja!

Csatolt állományok: