Üdvözöljük a

Munkaerő- piaci adatok 2012. november | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Munkaerő- piaci adatok 2012. november

2013. január 10.A nyilvántartásban szereplő álláskeresők jellemzői

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon

2011.

November

2012. Október

2012. November

Index %

Győri Kirendeltség és Szolgáltató Központ

6388

6361

6676

105,0

Kapuvári Kirendeltség

571

407

471

115,7

Mosonmagyaróvári Kirendeltség

1318

1166

1315

112,8

Soproni Kirendeltség

1096

1066

1211

113,6

Csornai Kirendeltség

715

552

640

115,9

Győr-Moson-Sopron megye

10 088

9552

10 313

108.0

 

2012. év november hónapban 761 fővel nőtt az álláskeresők létszáma az októberi adatokhoz viszonyítva. A hó végi adatok alapján a megyében 10 313 fő álláskereső volt.

Az előző év, hasonló időszakához viszonyítva is nőtt kismértékben a nyilvántartott álláskeresők létszáma, ez év novemberében.

A férfiak aránya a regisztrált álláskeresők körében 45% volt, arányuk az elmúlt hó viszonylatában 1,9%-ponttal nőtt.

November hónapban a nyilvántartott álláskeresők 28,1%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezett, arányuk az összlétszámban az elmúlt hónaphoz képest csekély mértékben nőtt.

A diplomások aránya novemberben, a nyilvántartottakon belül 9,8%, az előző hónaphoz képest

0,7 %- ponttal csökkent.

A szakmunkás illetve szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkező álláskeresők aránya az adott hónapban 31,9%, arányuk az elmúlt hó viszonylatában 0,8%-ponttal nőtt. A munkáltatók részéről elsősorban a szakmunkás végzettségűek iránt jelentkezik igény, így elhelyezkedési esélyeik jók a térségünkben.

Gimnáziumot végzett, a regisztráltak 10,1%-a, szakközépiskolai, és technikumi végzettsége a nyilvántartott álláskeresők 20,1%-nak van.

A szakképzetlen álláskeresők aránya a térségben, november hónapban 38,2% volt, ez az érték jóval alacsonyabb, mint az országos átlag, ami 50,3% volt az adott hónapban.

Az összes regisztrált 75,7 %-a fizikai állományba tartozik, arányuk az elmúlt hónaphoz viszonyítva emelkedett, ezt elsősorban a szezonális munkában foglalkoztatottak nyilvántartásunkban való megjelenése, illetve a közmunkaprogramokból a rendszerbe visszakerülők létszámemelkedése okozta.

A nyilvántartásban szereplő álláskeresők 20,0%-a 25 éves vagy annál fiatalabb, arányuk 0,5%-ponttal csökkent az elmúlt hónap viszonylatában. A 45 év felettiek aránya 31,9% volt novemberben.

A nyilvántartott álláskeresők (gazdaságilag aktív népességen belüli) arányának alakulása

November hónapban a regisztrált álláskeresők aránya megyei szinten 5,0% volt, az előző év, illetve előző hó hasonló időszakához viszonyítva is kis mértékben növekedett. Az előző hó viszonylatában a növekedés kirendeltségi szinten is megfigyelhető.

A növekedés oka elsősorban a szezonális munkalehetőségek csökkenésével hozható összefüggésbe.

A nyilvántartott álláskeresők (gazdaságilag aktív népességen belüli) arányának  alakulása %-ban

 

Kirendeltség

2011.

november

2012. október

2012. november

Győri KSZK

6,1

6,2

6,5

Kapuvári

4,6

3,3

3,9

Mosonmagyaróvári

4,0

3,7

4,1

Soproni

2,8

2,7

3,1

Csornai

3,8

3,0

3,4

Győr-Moson-Sopron

Megye          

4,8

4,7

5,0

A Munkaügyi Központ munkatársainak állásfeltáró tevékenységének eredményeként a térségben, november hónapban a szezonális munkalehetőségek beszűkülésének ellenére 777 új álláshelyet sikerült realizálni.

Pályakezdők

November hónapban a zárónapi adatok alapján 1150 fő pályakezdő álláskeresőt tartottak nyilván kirendeltségeken a megyében. Arányuk az összlétszámban 0,3%-ponttal csökkent az előző hónaphoz viszonyítva. A tavalyi év, hasonló időszakához képest nőtt a pályakezdő álláskeresők létszáma és aránya.

A fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében Ifjúsági Iroda működik a Győri Kirendeltségen, amely által a pályakezdők elhelyezkedési esélyei növekednek.  

A pályakezdők munkához jutását az augusztusban induló „Első munkahely garancia” program beindítása is megkönnyíti, amelynek célja a fiatal munkavállalók első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása. Ezzel a támogatással 2012. november végéig 257 fő fiatal első alkalommal történő elhelyezkedését segítettük, a program költségvetése révén további elhelyezkedéseket is tudunk támogatni 2012. december 31.-vel bezáróan.

 

Győr–Moson-Sopron megye

2011.

november

2012. október

2012. november

Pályakezdő álláskereső

728

1101

1150

Pályakezdők aránya %

7,2

11,5

11,2

A fiatalok körében, a képzetlen, általános iskolát végzettek aránya 21,0% volt november hónapban, arányuk az elmúlt hó viszonylatában, 0,8%-ponttal nőtt. A szakmunkás, és szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkező pályakezdő álláskeresők aránya a vizsgált hónapban 25,0% volt, arányuk az elmúlt hó viszonylatában egy százalékponttal nőtt. Gimnáziumot végzett a fiatalok 12,7 %-a, arányuk kis mértékben csökkent az októberi adathoz képest.

A szakközépiskolát végzett pályakezdő álláskeresők 23,1%-a, októberhez képest 0,4%-ponttal csökkent az arányuk, technikumi végzettséggel rendelkezők aránya jelenleg 5,4%.

A diplomások aránya az elmúlt hó viszonylatában nem változott, jelenleg a pályakezdő álláskeresők, 12,8%-a diplomás.

Tartósan álláskeresők létszámadatai Győr-Moson-Sopron megyében

 

 

2011.

november

2012. október

2012. november

Tartósan álláskeresők

1786

1633

1678

Megoszlás az összlétszámban %

17,7

17,1

16,3

Nyilvántartott álláskeresők ellátása

 

Csoport

2011.

november

2012. október

2012. november

Ellátásban részesülők

5216

3633

3888

         Ebből: RSZS+ RÁT+ Bérpótló támogatás+ FHT

1232

1377

1497

Ellátásban részesülők aránya

51,7

38,0

37,7

A hó végi adatok szerint az ellátásban részesülő álláskeresők száma, november hónapban 3888 fő volt, arányuk pedig 37,7%.

 A megye munkaerő gazdálkodása

 

 

 

2012. október

2012. november

Rendelkezésre álló üres álláshelyek száma (megye)

3038

1961

Rendelkezésre álló üres álláshelyek száma (Győri KSZK)

1653

971

Bejelentett új álláshelyek száma (megye)

1595

777

Bejelentett új álláshelyek száma (Győri KSZK)

927

453-

November hónapban az új bejelentett állásások 80,4%-a nem támogatott munkahely betöltésére irányult, ez országosan a legjobb arány. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az elsődleges munkaerőpiac jelentős számban jelent be munkaerőigényeket. A bejelentések 20,5%-a a kereskedelem, 19,3%-a a feldolgozóipar 10,4% adminisztratív, illetve szolgáltatást támogató területről, 7,8% pedig a közigazgatás területéről származik.

A vizsgált hónapban a rendelkezésre álló üres álláshelyek száma 1961 volt a megyében.

Keresett szakmák

Folyamatos igény jelentkezik szakmunkás és szakközépiskolai végzettségű álláskeresőkre, lakatos, CNC forgácsoló, hegesztő, csőszerelő, szociális gondozó és ápoló munkakörben. Emellett keresettek az idegen nyelvet beszélő fémiparhoz kapcsolódó végzettséggel bíró mérnökök.

A megjelölt hiányszakmák mellet, nagyobb létszámban kerestek a foglalkoztatók munkavállalókat eladó, ápoló, szakápoló, szakács, tehergépkocsi vezető, vagyonőr, villanyszerelő, egyéb egyszerű ipari foglalkozású munkakörben.

Csoportos létszámleépítést négy cég jelentett a megyében, november hónapban a leépítés 271 fő munkavállalót érintett.

2012. december

Rimányiné Somogyi Szilvia

Igazgató