Kamarai rendezvények

<< 2014 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324
25
2627
282930    

Legfrissebb munkaerő-piaci adatok

A 2014. márciusi zárónapon a nyilvántartott álláskeresők száma 6035 főt tett ki, mely csökkenést mutat az előző hónap adatához képest (-620 fő). Az előző év azonos hónapjához képest viszont jelentősen nagyobb eltérés mutatkozik.

Munkaerő-piaci adatok 2014. február

A 2014. februári zárónapon a nyilvántartott álláskeresők száma 6655 főt tett ki, mely kismértékű csökkenést mutat az előző hónap adatához képest.

Megismerhetjük a magyar vállalatok véleményét az EU-USA szabadkereskedelmi egyezményről

Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából kérdőíves felmérést készített.  A válaszadók nagy része úgy véli, hogy a megállapodás létrejötte saját cégükre kevésbé hat majd, viszont arra az ágazatra, amelyben tevékenykednek, inkább kedvező hatást fog gyakorolni. Bővebben itt olvasható.

Megyei munkaeőpiac 2014. január

Január hónap folyamán 3330 db állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, melyből az új bejelentések száma 1620 db volt. Mind a rendelkezésre álló, mind az új bejelentések száma csökkent az előző hónaphoz képest. A rendelkezésre álló álláshelyek 48,6%-a új bejelentés. A hó végén a zárónapi üres álláshelyek száma 1407 db volt.

KSH friss-A gazdasági folyamatok regionális különbségei 2012

A gazdasági folyamatok az ország egyes térségeit eltérően érintik. A most megjelent kiadványukban a változások területi metszetét a GDP-ről,a gazdasági fejlődést befolyásoló tényezőkről, néhány nemzetgazdasági ágról, valamint az életkörülményekről rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai információk segítségével vizsgálják.

MKIKGVI tájékoztató a hazai továbbtanulásról, a nemzetközi gazdasági tendenciákról

Az eurózóna pénzügyi piacain korábban kialakult feszültség május közepéig fokozatosan oldódott, amikor is az amerikai Federal Reserve Bank bejelentette, hogy a jövőben lassulhat a mennyiségi lazítás politikája, ezzel növelve a piaci volatilitást és a kötvényhozamokat. Ennek ellenére a német kötvénypiacon tapasztalható felárak lényegesen alacsonyabbak most, mint egy évvel ezelőtt voltak. A kérdőíves felméréseken alapuló indikátorok javulása is megerősíti a GDP gyorsuló ütemű felívelését az előrejelzési horizontig (0,1%-os a második negyedévben, 0,2%-os a harmadikban és 0,3%-os a negyedikben). A második negyedévvel véget érő recesszió utáni gyorsulás az elsősorban az USA-ból és a feltörekvő országokból érkező külső keresletnek köszönhető. A belső piacon a fogyasztás még mindig gyengének mondható. Ez annak tudható be, hogy a fiskális megszorító intézkedések és a munkaerő-piaci körülmények kedvezőtlenül hatnak a háztartások rendelkezésre álló jövedelemére. A reál vásárlóerő várhatóan tovább csökken annak ellenére, hogy lassul az infláció. Ennek megfelelően a lakossági fogyasztás is.

/kiemelés a csatolt tanulmányból, 2013. július/

Gazdasági Tájékoztató - június

Az elemzés főbb témái:

A 2012. évi bérekkel kapcsolatos jogszabályi környezet változása

Világgazdasági helyzet

Nemzetközi tendenciák

Győr-Moson-Sopron megye a népszámlálási adatok tükrében II.rész: gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság

A Központi Statisztikai Hivatal megkezdte a 2011. évi népszámlálás végleges adatainak közzétételét, melyek a KSH honlapján, a Népszámlálás 2011 oldalon érhetők el. A válaszok alapján összegzett információkat három nagy téma köré csoportosították, így a cenzus alapján részletes adatokat kaphatunk a népesség számáról és összetételéről, a háztartásokról, családokról, valamint a lakásállomány jellemzőiről, illetve a korábbi évtizedekhez képest bekövetkezett változásokról. Az alábbi összeállítás az előző számban közölt népesség általános jellemzőinek bemutatása után ízelítőt ad a Győr-Moson-Sopron megyében élők gazdasági aktivitásáról, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulásáról.

Tények, összefüggések a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról

Tények, összefüggések a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról-1-ábraA Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet jelen kiadványa tényeket és összefüggéseket villant fel a diplomások társadalmi szerepe, munkaerő-piaci helyzete, gazdasági hatásai, valamint a felsőoktatás helyzete és finanszírozása témájában.

Célja, hogy elősegítse a tényekre alapozódó döntéseket, legyenek ezek egyének, vagy intézmények döntései. A kiadványban a tényekre építő szakpolitika támogatását tartottuk szem előtt, de azt is, hogy minden, a felsőoktatás jövőjében érdekelt egyén és intézmény tájékoztatását szolgáljuk. Az áttekintésben szereplő egyszerű statisztikákat és összetett modellezésen alapuló becsléseket következtetések levonása nélkül, az adatok leíró jellegű ismertetésével közli a kiadvány. Meglepő például , hogy nálunk a közhiedelmek ellenére alacsony a diplomások aránya. A felsőoktatás expanziója ellenére, nemzetközi összehasonlításban Magyarországon kirívóan alacsony a diplomások aránya. Míg Kanadában vagy az Egyesült Államokban a lakosság 51, illetve 40 százaléka rendelkezik diplomával, addig Magyarországon ugyanez az arány 20 százalék.Tények, összefüggések a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról-2-ábra

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról.

Faipar helyzete

A tanulmány részletes áttekintést nyújt a faipar hazai és uniós trendjeiről.

Munkaerő-piaci helyzetkép - 2012 június

2012. július 19.

 

 

2012. júniusi zárónapon a nyilvántartott álláskeresők száma 8 844 főt tett ki, mely 3,6%-os (327 fős) egy hónap alatti csökkenés eredménye. Az előző év azonos hónapjához képest is csökkenés történt, melynek mértéke -18,3% (-1 975 fő).


Vannak új munkahelyek, de több mint 70 százalékuk közmunka

2012. április 17.

A támogatott állások többféle álláshelyet jelenthetnek, ám márciusban ezek több mint 90 százaléka csak a közfoglalkoztatási rendszer valamely eszközére vonatkozott, a megnyíló pozíciók pedig továbbra is szakképzettséget nem igénylő helyek voltak.

Még több információ:

MKIKGVI-Gazdasági tájékoztató - legfrissebb

Az MKIK GVI friss tanulmánya szerint a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítja az érdeklődési körnek megfelelő szakmaválasztás.

KSH legfrissebb

Megjelent a legfrissebb társadalmi és gazdasági információkat tartalmazó Győr-Moson-Sopron megyei statisztikai tájékozató 2013/4 száma. A kiadvány letölthető innen.

Uniós gazdasági előrejelzés – egyre határozottabb a fellendülés

Az Európai Bizottság téli előrejelzése szerint a 2013 ősze óta az EU legtöbb országában folytatódott a gazdasági fellendülés, ha nem is azonos ütemben és mértékben.

MKIKGVI-Gazdasági tájékoztató 2014.01

A tájékoztató az Európai Unió és az USA közötti tervezett szabadkereskedelmi egyezmény megítéléséről, makrogazdasági tendenciákról, közte Németország gazdaságáról is szól.

MKIKGVI-Előrejelzések Magyarország gazdaságára 2014

2014. január 16.

Az elemzőcégek Magyarországra vonatkozó, 2013 őszi elemzéseikben javították idei egész évi előrejelzésüket. 2013 egészére enyhe, 0,5-1 százalék körüli GDP-növekedést várnak, 2014-re pedig erőteljesebb, 2 százalékos fellendülést. Azonban emellett azt is figyelembe kell venni, hogy jelentős kockázati tényezők veszélyeztetik a magyar gazdasági növekedést

MKIK-GVI 2013.augusztusi elemzés

 

MKIK GVI tájékoztaqtó 2013. augusztusA kutatás keretében az MKIK Gazdaság-és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 2005 januárja óta negyedévente elemzi a kis-és közepes vállalkozások üzleti helyzetét, rövid távú kilátásait és az e cégcsoport üzleti helyzetét befolyásoló gazdasági és intézményi tényezőket. E vizsgálat során negyedévente összesen 300, a feldolgozóipar, az építőipar és a szolgáltatások területén működő céget keresnek fel, és elemezik az eredményeket. A minta negyedévről negyedévre azonos szerkezetű marad, a megkérdezett vállalatok reprezentálják a kis-és közepes cégek csoportjának gazdasági teljesítményét és ágazati megoszlását. 2013 második negyedévében vegyes, de inkább negatív képet mutatnak a kis-és közepes vállalkozások aktuális helyzetére vonatkozó indikátorok. Ezzel szemben a jövőre irányuló várakozások optimizmust jeleznek, hiszen a várható létszámalakulás stagnálását leszámítva az összes jövőre vonatkozó mutató értéke nőtt; különösen a várható beruházási aktivitás esetében szembetűnő  az erőteljes emelkedés. A termelési szint indikátora jelentős visszaesést mutatott az  elmúlt három hónap során. Ez annak tudható be, hogy a  termelési szint növekedését jelző  cégek aránya a 2013 áprilisában tapasztalt 22%-os szinthez képest mindössze 24%-ra nőtt, miközben a termelési szint elmúlt félévi csökkenéséről a vállalkozások 25%-a számolt be, ami drasztikus emelkedés az áprilisi 6%-hoz képest, így az egyenlegmutató értéke összességében jelentősen romlott.  A cégek exporttevékenysége és mérete szerint is mindhárom csoportban csökkent a termelési szint mutatója.  A tulajdonosi hátteret tekintve is elmondható, hogy mindhárom csoportban visszaesett a cégek mutatója a hazai tulajdonosú kisvállalkozások esetében.

Közúti közlekedés Magyarország 2013

Közúti közlekedés-Helsinki folyosókA közlekedés a társadalom és a gazdaság működésének egyik alapvető feltétele, amelynek színvonala egyben a gazdasági fejlettség egyik fokmérője is. A különböző közlekedési módok közül kitüntetett jelentőségű a közúti közlekedés.

2011-ben Magyarországon az áruszállítás kétharmada, a települések közötti közösségi személyszállítás közel fele közúton bonyolódott. Emellett a településen belüli közösségi és a helyközi magán közlekedés legfontosabb módozatát is jelenti. A közúti közlekedés dominanciája várhatóan megmarad a közeljövőben is, annak ellenére, hogy a 2011-ben jóváhagyott uniós közlekedéspolitikai stratégia – a fenntartható fejlődés érdekében – célul tűzte ki a közlekedés összetételének változását, nagyobb távolságokon a környezetkímélőbb közlekedési módozatokra való átállást.

A közlekedés színvonala befolyásolja a befektetések megtelepedési esélyeit, a munkaerőmobilitását, és számos nemzetgazdasági ág teljesítményére is hatással van. Közvetlen kapcsolatbana szállítás, raktározás ággal áll, amely – az előzetes adatok alapján – 2011-ben a bruttó hazai termék 6,2%-át adta.

Kiadványunkban az ország közúti közlekedésének területi sajátosságait vizsgáljuk. Bemutatjuk az úthálózat szerkezetét, minőségi jellemzőit és a települések elérési lehetőségének térségi különbségeit. Áttekintjük a közutakra háruló forgalom nagyságát, a személy- és tehergépjármű állomány változásait, valamint a közutakon bekövetkezett (személyi sérüléssel járó) közlekedési baleseteket

RÁBA: Sikeres idén a Futómű Üzletág

A Futómű üzletág 25 százalékot meghaladó bevételbővülése húzta magával a csoportszintű mutatókat. A vállalat összességében 860 millió forintos tárgyévi eredménnyel zárta az idei első negyedévet.

A népszámlálás új állomása -megyei adatok

A KSH március végén megkezdte a 2011. október 1-jei népszámlálás végleges adatainak közlését. már elérhetővé váltak a megyei kötetek is.

Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű elemzése

Rejtett jövedelmek kistérségenkéntAz MKIK GVI 2013. áprilisban publikálta a rejtett jövedelmekről szóló tanulmányát. Kistérségenként megnézhető, hogy mennyi eltitkolt jövedelm feltételezhető az adott helyen.

 

Az eredmények arra mutatnak, hogy csupán a kistérségek negyede rendelkezik 18%-nál kisebb rejtett gazdasággal, ugyanakkor ebben a negyven kistérségben él az ország népességének fele. A keleti országrészben a be nem jelentett jövedelem nagyobb részesedésesének indoka az, hogy az átlagos eltitkolt jövedelem összege itt magasabb, mint az ország más területein, miközben alacsonyabb az átlagos hivatalos jövedelem.

Forrás: MKIK GVI Nonprofit Kft. kutatása.  A rejtett gazdaságból származó jövedelmek területi különbségei tanulmány szerzői: Bublik Bence, Tóth István János. A publikáció időpontja: 2013. április 15., oldalak száma: 36

Üzleti várakozások az első negyedévben-MKIKGVI

Üzleti várakozások-konjunktúra2013első negyedévbenA Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete legfrissebb negyedéves felmérése során tapasztalta, hogy az üzleti helyzet, a jövedelmezőség és a rendelésállomány mutatói emelkedtek. A vállalkozások optimistán látják a közeljövő üzleti helyzetét. A GVI legfrissebb havi tájékoztatója a ciprusi válsággal foglalkozik. A csatolt állományok magyarul és angolul is tartalmazzák a részletes információkat.

Győr-Moson-Sopron megye legfrissebb munkaerőpiaci adatai 2012. augusztus

2012. szeptember 17.

2012. év augusztus hónapban 215 fővel nőtt az álláskeresők létszáma megyei szinten, a júliusi adatokhoz viszonyítva. A változás kirendeltségi szinten nem egyformán alakult, a Csornai és a Soproni kirendeltség vonatkozásában csökkent, a többi kirendeltség területén kis mértékben emelkedett a regisztrált álláskeresők száma. A hó végi adatok alapján a megyében 9313 fő álláskereső volt. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva kedvezően alakultak a nyilvántartott álláskeresők létszám adatai, ez év augusztusában 13,5%-ponttal alacsonyabb a kirendeltségeken regisztráltak száma, mint 2011. év augusztusában volt.

 A férfiak aránya a regisztrált álláskeresők körében 41,6% volt, arányuk az elmúlt hó viszonylatában minimálisan csökkent.

Bizonytalan üzleti környezet, javuló kilátások

2012. május 15.
2012 áprilisában huszonkilencedik alkalommal került sor az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint 14.000 cég megkeresésével készül minden évben áprilisban és októberben, a területi kamarák közreműködésével. Magyarországon ez legtöbb céget felmérő vállalati konjunktúra vizsgálat. A kutatás része az Eurochambres mintegy 14 millió vállalkozásra kiterjedő európai konjunktúra vizsgálatának

Munkaerőpiaci helyzet március

2012. április 16.